Ακουστικά βιβλία

Τι θα λέγατε αν διαβάζατε ένα βιβλίο ακούγοντάς το!…

Το Ιστορικό διήγημα “Καλλίπολις” είναι διαθέσιμο σε audio book (εδώ) για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης. Το audio book φιλοξενείται στη σελίδα που αναγράφεται πιο κάτω την οποία και ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Για να απολαύσετε δεκάδες άλλα κλασικά βιβλία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.akousenabiblio.com/