Δήλωση εμπιστευτικότητας

Τα mails των συνδρομητών της σελίδας είναι εμπιστευτικά. Χρησιμοποιούνται μόνο στην ενημέρωση των κατόχων τους για τη δημοσίευση νέων άρθρων.

Οι κάτοχοι των mails λαμβάνουν ενημέρωση για νέες αναρτήσεις, το πολύ 4-5 φορές/μήνα.