Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων (άρθρο 2)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Γραφικό σύστημα, πεδία γλώσσας, σολοικισμός, γλωσσική πραγματικότητα Γλωσσικά πεδία, φωνολογικό σύστημα, νόρμα ελληνικής γλώσσας, γλωσσικές ποικιλίες είναι υα θέματα που θα εξεταστούν σε αυτό το άρθρο. Τα λάθη που συναντώνται στην επιμέλεια κειμένων είναι: (α) τα Γλωσσικά πεδία και (β) τα Τυπογραφικά πεδία Γλωσσικά πεδία Σαν γλωσσικά πεδία της γλώσσας θα θεωρήσουμε: (α) το φωνολογικό και γραφικό σύστημα της Ελληνικής, (β) τη μορφολογία (πολυτυπία ονοματικού και ρηματικού κλιτικού συστήματος), (γ) τη σύνταξη (σολοικισμοί, αποκλίσεις από ορθά συντακτικά σχήματα), (δ) το λεξιλόγιο και (ε) τη σημασία της λέξης (σύγχυση ή εσφαλμένη ταύτιση εννοιών). Τυπογραφικά…

Διαβάστε περισσότερα