Εγκιβωτισμός

Η σελίδα προβλήθηκε: φορές Στην πιο απλή μορφή της, η λογοτεχνία ξεκινά την αφήγηση μιας ιστορίας από την αρχή ως το τέλος, χωρίς καμία διακοπή. Αυτή η μορφή αφήγησης είναι μόνο στη θεωρία, διότι συνήθως το λογοτεχνικό κείμενο στήνεται πιο περίπλοκα. Συνήθως υπάρχει η μία βασική ιστορία, που λέγεται κύρια αφήγηση, στην οποία κάποια στιγμή παρεμβάλλεται και μία άλλη που τρέχει παράλληλα ή που πρέπει να αναφερθεί από τον συγγραφέα για διάφορους λόγους κάθε φορά. Κάποιες φορές υπάρχουν περισσότερες δευτερεύουσες ιστορίες που παρεμβάλλονται ταυτόχρονα με την εξέλιξη της βασικής. Κατά συνέπεια, σε ένα κείμενο αρχίζει η βασική ιστορία· κάποια στιγμή…

Διαβάστε περισσότερα