Επιμέλεια των κειμένων

Η σελίδα προβλήθηκε φορές Σε ένα κείμενο έχουμε τον Φιλολογικό έλεγχο, και τον έλεγχο που κάνει κάποιος επιμελητής. Να εστιάσουμε λίγο στον έλεγχο που πρέπει να κάνει ο επιμελητής, που τις περισσότερες φορές είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Για αρχή, είναι σημαντικό να δοθεί στο κείμενο μας ένα ενιαίο ύφος γραφής. Λέξεις με διπλό τονισμό Οι μόνες λέξεις που επιτρέπεται να πάρουν δύο τόνους, είναι όσες  τονίζονται στην προπαραλήγουσα και ακολουθούνται από τις αντωνυμίες: (μου), (σου), (του), (της), (μας), (σας), (τους), (με). π.χ. “Δώσε το τετράδιό μου” – τονίζεται στην προπαραλήγουσα και ακολουθείται από την αντωνυμία (μου). “Δώσε το τετράδιο…

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό (ν)

Η σελίδα προβλήθηκε: φορές Πόσες φορές δεν έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται, αν αυτό το τελικό (ν) διατηρείται ή παραλείπεται. Και άντε να θυμηθείς τον κανόνα και τις εξαιρέσεις. Και εντάξει τον θυμήθηκες τώρα, αλλά μετά από λίγο καιρό, άντε πάλι να ψάχνεσαι για τον κανόνα. Ας κάτσω μια φορά να τα γράψω, έτσι θα τα βρίσκω πιο εύκολα. Αν φανούν χρήσιμα και σε σας, τόσο το καλύτερο. Ξεκινάω λοιπόν… να το κάνω πιο εύκολο να το θυμόμαστε. Κανόνας 1 Για το αρσενικό άρθρο “τον”, “στον”, “έναν” & για τις  αντωνυμίες “αυτόν”, “τον” δεν χάνουν το τελικό τους (ν)…

Διαβάστε περισσότερα