Οι Μετοχές και το κόμμα (άρθρο 4)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Οι μετοχές και το κόμμα στην επιμέλεια κειμένων Η χρήση του κόμματος με τις Μετοχές είναι το θέμα αυτού του άρθρου. Τονισμός μετοχικών προτάσεων (–οντας) και (–ώντας) ρήμα ⇒ κλαίγω // μετοχή ⇒ κλαίγοντας [το (ο) δεν τονίζεται και γράφεται με (ο)] ρήμα ⇒ γελώ // μετοχή ⇒ γελώντας [το (ω) τονίζεται και γράφεται με (ω)] Οι μετοχές σε (–οντας) και (–ώντας), λογίζονται σαν επιρρηματικοί προσδιορισμοί. Η συγκεκριμένη μετοχική πρόταση θεωρείται ΔΠ. Κριτήρια για την τοποθέτηση κόμματος Θα δεχτούμε κάποια κριτήρια που, βασικά, διέπουν τις μετοχές και τη χρήση του κόμματος σε αυτές.…

Διαβάστε περισσότερα