Ετικέτα: μετοχές και κόμμα

Οι Μετοχές και το κόμμα (άρθρο 4)

[άρθρο ο/4] [άρθρο 1/4] [άρθρο 2/4]  άρθρο 4- Η χρήση του κόμματος με τις Μετοχές τονισμός μετοχικών προτάσεων (–οντας) (–ώντας) ρήμα ⇒ κλαίγω // μετοχή ⇒ κλαίγοντας [το (ο) δεν τονίζεται και γράφεται με (ο)] ρήμα ⇒ γελώ // μετοχή ⇒ γελώντας [το (ω) τονίζεται και γράφεται με (ω)] Κριτήρια […]