Θεατρικά έργα

“Η γλώσσα της αγάπης”

Πρωτότυπος τίτλος: “Lingua d’amore

Κείμενο του Bepi Costantino, Μετάφραση και θεατρική διασκευή του Μίλτου Μόσχου, 2024

“… Τι συμβαίνει αν κάποιος αρχίσει να μιλάει μια γλώσσα που κανείς γύρω του δεν χρησιμοποιεί και δεν καταλαβαίνει; Ένα ιδίωμα που ούτε οι πιο ειδικευμένοι γλωσσολόγοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν;…”

Τα δικαιώματα ανήκουν στον συγγραφέα και στον μεταφραστή, απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς την έγγραφη άδεια τους.


“Το παραλήρημα”

Μονόλογος ερωτικός

Κείμενο του Μίλτου Μόσχου, 2022

Τα δικαιώματα ανήκουν στον συγγραφέα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα


“Άνθρωποι της Θάλασσας”

Πρωτότυπος τίτλος: “Gente di mare

Έργο δράσης

Κείμενο του Bepi Costantino, Μετάφραση και θεατρική διασκευή του Μίλτου Μόσχου, 2024

Τα δικαιώματα ανήκουν στον συγγραφέα και στον μεταφραστή, απαγορεύεται η αναπαραγωγή χωρίς την έγγραφη άδεια τους.