Πρόγραμμα για την Ελληνική γλώσσα-Greek language learning


Το πρόγραμμα ΠΑΝΔΩΡΑ για το PC στην Ελληνική γλώσσα – Greek language learning. βοηθά αυτούς που μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα.

Βασικές λειτουργίες

1) Περιέχει λίστα με 2.000 λέξεις.
2) Περιέχει 100 μικρά κείμενα.
Και οι δύο λειτουργίες συνεργάζονται με περίπου 4.000 προτάσεις-παραδείγματα

Τι προσφέρει η λίστα λέξεων

  1. Επιλέγοντας μια λέξη, το πρόγραμμα σας δίνει παραδείγματα προτάσεων, όπου βλέπετε αυτή τη λέξη μέσα στα διάφορα παραδείγματα. Από τη λίστα μπορείτε να επιλέξετε ή όλες τις λέξεις που περιέχει ή μόνο τα ρήματα ή μόνο τα ρήματα ενός συγκεκριμένου χρόνου.

2. Αν η λέξη που επιλέξατε είναι ρήμα, τότε σας δίνει τον χρόνο και τη φωνή του ρήματος. Επίσης σας κλίνει το ρήμα στον χρόνο που το συναντάτε. Στη μπάρα του χρόνου σας δείχνει πού βρίσκεται αυτό το ρήμα (παρόν-μέλλον-παρελθόν). Επίσης σας δίνει το ουσιαστικό που είναι σχετικό με το ρήμα αυτό.

3. Αν η λέξη που επιλέξατε είναι ουσιαστικό, σας δίνει τον αριθμό που βρίσκεται αυτό. Επίσης κλίνει το ουσιαστικό στις 3 πτώσεις του (ονομαστική-γενική-αιτιατική).

Πιο κάτω βλέπετε την οθόνη των λέξεων:

Ελληνική Γλώσσα-Greek language learning

Τι προσφέρουν τα κείμενα

Τα κείμενα είναι μικρά και σας βοηθούν να καταλάβετε απλά νοήματα της Ελληνικής γλώσσας.

Μια λέξη που δεν γνωρίζετε μπορείτε να την επιλέξετε και το πρόγραμμα θα σας δείξει άλλες προτάσεις που περιέχουν αυτή τη λέξη. Έτσι θα καταλάβετε καλά το νόημα αυτής της λέξης.

Αν η λέξη είναι ρήμα, θα σας δείξει τον χρόνο και τη φωνή του ρήματος. Θα σας κλίνει το ρήμα στον χρόνο που το συναντάτε, και το ουσιαστικό που παράγεται από αυτό το ρήμα.

Αν η λέξη είναι ουσιαστικό θα σας δείξει τον αριθμό του και θα σας κλίνει το ουσιαστικό στις 3 πτώσεις του (ονομαστική – γενική – αιτιατική).

Πιο κάτω βλέπετε την οθόνη των Κειμένων:

Ελληνική Γλώσσα-Greek language learning

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Για το πρόγραμμα ΠΑΝΔΩΡΑ για την Ελληνική γλώσσα-Greek language learning: Πρόκειται για τη ver 2.1 που περιέχει προς το παρόν 2.000 λέξεις και περίπου 4.000 προτάσεις παραδείγματα.

Τα κείμενα που περιέχονται είναι για τρία επίπεδα δυσκολίας (beginner – intermediate – advanced)

Αν το ζητήσετε μπορώ να σας στείλω δωρεάν ένα demo πρόγραμμα για να δείτε αν καλύπτει τις ανάγκες σας.

Η αγορά του (το κόστος είναι 15€) γίνεται μόνο τη 1η φορά. ΟΙ νέες versions θα στέλνονται στο mail σας δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες στο mmoshos@gmail.com

Ηχητικά αποσπάσματα (Podcast) στην Ελληνική γλώσσα

Beginner

Intermediate

Advanced