Επιμέλεια και Διόρθωση κειμένων (άρθρο 1)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Η επιμέλεια και Διόρθωση των κειμένων είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται το παρόν άρθρο. Επίπεδα γλώσσας και λάθη αυτής, ορθότητα και αποδεκτότητα όρων της γλώσσας. Όλη μας η προσπάθεια θα εστιαστεί στο τρίπτυχο: Γλώσσα – περιεχόμενο – τεχνικά χαρακτηριστικά Σίγουρα ο επιμελητής πρέπει να κατέχει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Τι σημαίνει όμως άριστη ή έστω καλή γνώση της Ελληνικής; Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με το γλωσσικό μας σύστημα και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά κείμενα, τα οποία έχουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους…

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια κειμένων – (άρθρο 0)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Επιμέλεια κειμένων και ορισμοί γλώσσας Η Επιμέλεια κειμένων και οι ορισμοί γλώσσας είναι οι έννοιες που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο. Τι είναι τα “επίπεδα της γλώσσας” (ορισμός) Τα επίπεδα γλώσσας αφορούν τη φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και το λεξιλόγιο. Τι είναι το “Γλωσσικό σύστημα” (ορισμός) Το Γλωσσικό σύστημα περιλαμβάνει την ορθογραφία, τη στίξη, τον συλλαβισμό και τους τόνους. Τι θεωρούμε σαν “Λάθος” (ορισμός) Θεωρείται κάθε ορθογραφική, γραμματική, συντακτική, σημασιολογική, εκφραστική ή τυπογραφική απόκλιση σε σχέση με ό,τι θεωρείται γλωσσικά ή τυπογραφικά ορθό ή αποδεκτό. “Γλωσσικά πεδία” (ορισμός) Σαν γλωσσικά πεδία της γλώσσας θα…

Διαβάστε περισσότερα