Εγκιβωτισμός

δείτε και τα:  μυθοπλασία     Tell και show      In media res Αφήγηση στη λογοτεχνία Εγκιβωτισμός, όρος της λογοτεχνίας που έχει σχέση με ενσωματώσεις κύριας και δευτερεύουσας αφήγησης. Στην πιο απλή μορφή της, η λογοτεχνία ξεκινά την αφήγηση μιας ιστορίας από την αρχή ως το τέλος, χωρίς καμία διακοπή. Αυτή η μορφή αφήγησης είναι μόνο στη θεωρία, διότι συνήθως το λογοτεχνικό κείμενο στήνεται πιο περίπλοκα. Κύρια και δευτερεύουσα αφήγηση Συνήθως υπάρχει η μία βασική ιστορία, που λέγεται κύρια αφήγηση, στην οποία κάποια στιγμή παρεμβάλλεται και μία άλλη που τρέχει παράλληλα ή που πρέπει να αναφερθεί από τον συγγραφέα…

Διαβάστε περισσότερα