Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων (άρθρο 3)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Γλωσσικός μηχανισμός, παρετυμολογία, γλωσσικά πεδία, έργο του επιμελητή Ο γλωσσικός μηχανισμός, η λαϊκή ετυμολογία , το Φωνολογικό  και γραφικό σύστημα, οι βασικές αρχές για την επιμέλεια κειμένου, εξετάζονται στο παρόν άρθρο. Γλωσσικοί μηχανισμοί παραγωγής σφαλμάτων Οι κύριοι μηχανισμοί που οδηγούν στην παραγωγή γλωσσικών σφαλμάτων είναι: η αναλογία, η ενίσχυση και η παρετυμολογία ή λαϊκή ετυμολογία Τι σημαίνει “αναλογία” του Γλωσσικού μηχανισμού Στην περίπτωση της αναλογίας κάποιο στοιχείο της γλώσσας διαμορφώνεται,  επηρεάζεται από ισχυρότερα σχήματα που προϋπάρχουν σε αυτήν. Για παράδειγμα, στο μορφολογικό επίπεδο απαντά συχνά το φαινόμενο να ταυτίζεται εσφαλμένα ο τύπος της…

Διαβάστε περισσότερα