Μεταγραφή ξενικών λέξεων (άρθρο 5)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Μεταγραφή ξένων ονομάτων στην Ελληνική Στο άρθρο αυτό εξετάζεται η επιμέλεια κειμένου και η μεταγραφή ξένων ονομάτων στην Ελληνική. Τα συστήματα μεταγραφής ή οι μέθοδοι που ακολουθούνται για τις μη αφομοιωμένες λέξεις είναι: οι αρχές της «Μεγάλης Γραμματικής» του Μ. Τριανταφυλλίδη η αρχή της αντιστρεψιμότητας και η φωνητική (ή απλούστερη) μεταγραφή ή της απλοποίησης ή απλογράφησης Παραδείγματα: Η ξένη λέξη Lausanne Αποδίδεται κατά Τριανταφυλλίδη ως: «Λοζάννη» Κατά την αρχή της αντιστρεψιμότητας: «Λωζάννη» Κατά την φωνητική μεταγραφή: «Λοζάνη» Η ξένη λέξη Lyon Αποδίδεται κατά Τριανταφυλλίδη ως: «Λυόν» Κατά την παραδοσιαακή γραφή: «Λυών» Κατά την…

Διαβάστε περισσότερα