Επιμέλεια και Διόρθωση κειμένων (άρθρο 1)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Η επιμέλεια και Διόρθωση των κειμένων είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται το παρόν άρθρο. Επίπεδα γλώσσας και λάθη αυτής, ορθότητα και αποδεκτότητα όρων της γλώσσας. Όλη μας η προσπάθεια θα εστιαστεί στο τρίπτυχο: Γλώσσα – περιεχόμενο – τεχνικά χαρακτηριστικά Σίγουρα ο επιμελητής πρέπει να κατέχει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Τι σημαίνει όμως άριστη ή έστω καλή γνώση της Ελληνικής; Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με το γλωσσικό μας σύστημα και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά κείμενα, τα οποία έχουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους…

Διαβάστε περισσότερα