Επιμέλεια και Διόρθωση κειμένων (άρθρο 1)

Η σελίδα προβλήθηκε φορές επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Η επιμέλεια και Διόρθωση των κειμένων είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται το παρόν άρθρο. Επίπεδα γλώσσας και λάθη αυτής, ορθότητα και αποδεκτότητα όρων της γλώσσας. Όλη μας η προσπάθεια θα εστιαστεί στο τρίπτυχο: Γλώσσα – περιεχόμενο – τεχνικά χαρακτηριστικά Σίγουρα ο επιμελητής πρέπει να κατέχει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Τι σημαίνει όμως άριστη ή έστω καλή γνώση της Ελληνικής; Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με το γλωσσικό μας σύστημα και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά κείμενα, τα οποία έχουν…

Διαβάστε περισσότερα