Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων (άρθρο 3)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Γλωσσικός μηχανισμός, παρετυμολογία, γλωσσικά πεδία, έργο του επιμελητή Ο γλωσσικός μηχανισμός, η λαϊκή ετυμολογία , το Φωνολογικό  και γραφικό σύστημα, οι βασικές αρχές για την επιμέλεια κειμένου, εξετάζονται στο παρόν άρθρο. Γλωσσικοί μηχανισμοί παραγωγής σφαλμάτων Οι κύριοι μηχανισμοί που οδηγούν στην παραγωγή γλωσσικών σφαλμάτων είναι: η αναλογία, η ενίσχυση και η παρετυμολογία ή λαϊκή ετυμολογία Τι σημαίνει “αναλογία” του Γλωσσικού μηχανισμού Στην περίπτωση της αναλογίας κάποιο στοιχείο της γλώσσας διαμορφώνεται,  επηρεάζεται από ισχυρότερα σχήματα που προϋπάρχουν σε αυτήν. Για παράδειγμα, στο μορφολογικό επίπεδο απαντά συχνά το φαινόμενο να ταυτίζεται εσφαλμένα ο τύπος της…

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων (άρθρο 2)

επιστροφή στη γονική σελίδα περί “Επιμέλειας κειμένων” Γραφικό σύστημα, πεδία γλώσσας, σολοικισμός, γλωσσική πραγματικότητα Γλωσσικά πεδία, φωνολογικό σύστημα, νόρμα ελληνικής γλώσσας, γλωσσικές ποικιλίες είναι υα θέματα που θα εξεταστούν σε αυτό το άρθρο. Τα λάθη που συναντώνται στην επιμέλεια κειμένων είναι: (α) τα Γλωσσικά πεδία και (β) τα Τυπογραφικά πεδία Γλωσσικά πεδία Σαν γλωσσικά πεδία της γλώσσας θα θεωρήσουμε: (α) το φωνολογικό και γραφικό σύστημα της Ελληνικής, (β) τη μορφολογία (πολυτυπία ονοματικού και ρηματικού κλιτικού συστήματος), (γ) τη σύνταξη (σολοικισμοί, αποκλίσεις από ορθά συντακτικά σχήματα), (δ) το λεξιλόγιο και (ε) τη σημασία της λέξης (σύγχυση ή εσφαλμένη ταύτιση εννοιών). Τυπογραφικά…

Διαβάστε περισσότερα